Contact Farley Staff


Farley Elementary
6701 Southwest 33rd Street
Topeka, Kansas 66614
Phone: (785) 408-8300
Fax: (785) 408-8325

Principal


Dr. Marcy Cassidy
Principal
ramissac|ten.734dsu

Office Staff


Colleen Jones
Secretary
locsenoj|ten.734dsu
Renae Silvers
Head Secretary
nerevlis|ten.734dsu

Counseling Office


A. Danielson
Counselor
amaeinad|ten.734dsu
D. Farr
Psychologist
bedrraf|ten.734dsu
J. Marquez
Social Worker
sojuqram|ten.734dsu

Nurse


M. Aeschliman
School Nurse
lemhcsea|ten.734dsu

Early Childhood


D. Ellis
Teacher
nadsille|ten.734dsu
C. Graves
Teacher
1hcevarg|ten.734dsu
L. Oesch
Teacher
rolhcseo|ten.734dsu
S. Ottman
Teacher
susamtto|ten.734dsu
T. Schneweis
Teacher
ortenhcs|ten.734dsu

Kindergarten


K. Harris
Teacher
yakirrah|ten.734dsu
M. Jones
Teacher
cimsenoj|ten.734dsu
N. Meier
Teacher
cinreiem|ten.734dsu
E. Odum
Teacher
ilemudo|ten.734dsu

First Grade


J. Bunting
Teacher
nejitnub|ten.734dsu
A. Norman
Teacher
dnaamron|ten.734dsu
A. Ogden
Teacher
hsanedgo|ten.734dsu
K. Weir
Teacher
irkriew|ten.734dsu

Second Grade


E. Allen
Teacher
irenella|ten.734dsu
R. Fruits
Teacher
bortiurf|ten.734dsu
S. Poling
Teacher
susnilop|ten.734dsu
A. Wetzel
Teacher
gnaeztew|ten.734dsu

Third Grade


J. Christman
Teacher
sejsirhc|ten.734dsu
A. Cunningham
Teacher
elainnuc|ten.734dsu
A. Schneider
Teacher
ilaenhcs|ten.734dsu
D. Withey
Teacher
bedehtiw|ten.734dsu

Fourth Grade


E. Florez
Teacher
2reerolf|ten.734dsu
K. Hight
Teacher
rakthgih|ten.734dsu
A. Lozenski
Teacher
ddanezol|ten.734dsu
A. Williams
Teacher
raailliw|ten.734dsu

Fifth Grade


C. Artzer
Teacher
ehceztra|ten.734dsu
B. Soto
Teacher
rabotos|ten.734dsu
S. Thompson
Teacher
zuspmoht|ten.734dsu
B. Wrightsman
Teacher
erblefoh|ten.734dsu

Sixth Grade


K. Ford
Teacher
takdrof|ten.734dsu
L. Gallaway
Teacher
nilallag|ten.734dsu
M. Hillis
Teacher
uamillih|ten.734dsu
L. Scheck
Teacher
jcehcs|ten.734dsu

Specials


D. Ash
Art
nedhsa|ten.734dsu
J. Beam
Technology Coach
lijmaeb|ten.734dsu
P. Karns
Music
ihpsnrak|ten.734dsu
D. Ohse
Orchestra
vadesho|ten.734dsu
E. Salmans
Physical Education
ideamlas|ten.734dsu

Library


L. Kufahl
Library Media Specialist
nilhafuk|ten.734dsu
D. Pretsch
Library Clerk
nedsterp|ten.734dsu

Support for All Learners


M. Coberly
Speech Pathologist
ramreboc|ten.734dsu
T. Dultmeier
Speech Pathologist
artmtlud|ten.734dsu
R. Graham
Teacher
ohraharg|ten.734dsu
H. Handley
Teacher
nahldnah|ten.734dsu
P. Harms
Speech Pathologist
mapsmrah|ten.734dsu
J. Kidd
Literacy Coach
nejddik|ten.734dsu
K. Kogl
English Language Learners
leklgok|ten.734dsu
C. Priest
Teacher
uocseirp|ten.734dsu
C. Stacks
Gifted
rackcats|ten.734dsu
H. Stucky
Adapted PE
lihkcuts|ten.734dsu
P. Worden
Teacher
tapedrow|ten.734dsu

Paraeducators


C. Angeles
Paraeducator
alclegna|ten.734dsu
R. Barngrover
Paraeducator
bergnrab|ten.734dsu
A. Blodgett
Paraeducator
nnagdolb|ten.734dsu
D. Braden
Paraeducator
rodedarb|ten.734dsu
E. Caldeira da Silva
Paraeducator
vdeedlac|ten.734dsu
H. Camilletti
Paraeducator
aehlimac|ten.734dsu
M. Cowdin
Paraeducator
ramidwoc|ten.734dsu
C. Dodge
Paraeducator
locegdod|ten.734dsu
E. Ebert
Paraeducator
iretrebe|ten.734dsu
S. Farthing
Teacher Aide
rashtraf|ten.734dsu
T. Fleming
Paraeducator
fitimelf|ten.734dsu
M. Franzen
Teacher Aide
1amznarf|ten.734dsu
J. Hall
Paraeducator
najllah|ten.734dsu
J. Harrison
Paraeducator
nejirrah|ten.734dsu
C. Howard
Paraeducator
2hcrawoh|ten.734dsu
M. Langle de Echeverria
Paraeducator
limlgnal|ten.734dsu
M. Lash
Teacher Aide
lamhsal|ten.734dsu
J. Lemus
Paraeducator
sojsumel|ten.734dsu
L. Michaelis
Paraeducator
silahcim|ten.734dsu
D. Niles
Paraeducator
aedselin|ten.734dsu
E. Omitt
Paraeducator
imettimo|ten.734dsu
J. Rutledge
Paraeducator
sejeltur|ten.734dsu
K. Sample
Paraeducator
1yklpmas|ten.734dsu
C. Sweany
Paraeducator
rhcnaews|ten.734dsu
K. Trieu
Paraeducator
rakueirt|ten.734dsu
C. Wade
Special Education Pareducator
racedaw|ten.734dsu

Parents as Teachers


R. Bonilla
Educator
berlinob|ten.734dsu
J. McGinley
Supervisor
lujnigcm|ten.734dsu

Child Nutrition


C. Anderson
Lunchroom Aide
J. Baurley
Cook
M. Heck
Lunchroom Aide
lemkceh|ten.734dsu
J. Lemus
Lunchroom Aide
J. Long
Lunchroom Aide
J. Marney
Cook
R. Robles-Hernandez
Baker
T. Sanchez
Cook
R. Sowter
Food Service Manager
ovyetwos|ten.734dsu

Custodial Staff


D. Ferkel
Night Custodian
vadekref|ten.734dsu
C. Turner
Custodian
M. Woodruff
Night Custodian
cimrdoow|ten.734dsu